Tarieven

Onze tarieven

Ons kantoor maakt steeds een onderscheid tussen betwiste en niet betwiste dossiers

A. incassodossiers

Bij volledige incassering van de vordering, zal u de hoofdsom en de eventuele dagvaardingskost integraal terug worden overgemaakt.

Het saldo zal behouden worden ten titel van ereloon. U bent ons dan niets verschuldigd!

Indien slechts de hoofdsom of een gedeelte wordt geïnd, zal er slechts een bedrag ad. 10% worden aangerekend op de reeds ontvangen gelden ten titel van ereloon, met steeds een minimum van 75,00 euro + 21% BTW. Voor vorderingen boven de 25.000,00 euro wordt de commissie herleid naar 9% en voor vorderingen boven de 50.000,00 euro naar 7%.

Indien er niets kan geïncasseerd worden (bijvoorbeeld door faling, ambtelijke schrapping of afwijzing van de vordering bij verstek,...), zal u slechts een vaste dossierkost van 75,00 euro + 21% BTW aangerekend worden. Deze kan wel herbekeken worden, indien de vordering lager is dan 500,00 euro, waarbij de dossierkost herleid zal worden naar slechts 50,00 euro + 21% BTW.

Indien er buiten Antwerpen moet gedagvaard worden of in het buitenland, zullen de eventuele kosten die worden aangerekend door onze confraters ter plaatse worden doorgerekend. Uiteraard brengen we u steeds op voorhand op de hoogte van deze tarieven, daar deze verschillen van land tot land.

In geval van faling zorgen wij desnoods ook voor het indienen van de aangifte van schuldvordering en de verdere opvolging en dit voor een forfait van 150,00 euro + 21% BTW.

 

B. juridische dossiers + betwiste facturen en vorderingen

wij rekenenen hiervoor als volgt:

 

Tarieven

 1. Ereloon
 • Een uurtarief ten bedrage van 150,00€ per uur
 • Standaardbrieven : 10 minuten per pagina
 • Standaard mailberichten : 8 minuten per mail
 • Lezen inkomende post : 2 minuten per pagina
 • Juridische prestaties aan uurtarief

 

2. Voor wat betreft de dossierkosten

 • Opening dossier en forfait administratiekosten dossier, telefoons, kantoorkosten, fotokopiekosten verplaatsingskosten, binnen Antwerpen edm. : 125,00€
 • Dactylokosten brieven - akten : 12,00 € per pagina
 • Dactylokosten mails: 8,00 € per pagina
 • Aantekenkosten 10,00 € per aangetekende zending
 • Verplaatsingskosten buiten Antwerpen : 0,75 €/Km --
 • Parkeerkosten p.m.
 • Gerechtskosten (griffiekosten) en gerechtsdeurwaarderskosten en kosten van deskundigen of technische raadslieden zijn niet inbegrepen in voormelde tarieven.

De kosten van de gerechtsdeurwaarder, deskundigen of technische raadslieden dienen rechtstreeks met de gerechtsdeurwaarder afgerekend te worden volgens de provisienota's en afrekening van de gerechtsdeurwaarder.

 

3. BTW

De hoger aangeduide tarieven dienen te worden vermeerderd met 21 % aan BTW op de geleverde prestaties en diensten.

Op de gerechtskosten (griffiekosten - rolrechten - bijdragen fonds) is geen BTW verschuldigd

4.Berperking beroepesaansprakelijkeheid

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat wordt beperkt, ten belope van de dekking door polis Amlin LXX034899 beroepsaansprakelijkheden eerste rang , te weten tot een bedrag van 2.500.000, EURO

Laat ons samenwerken

Kunnen wij op vlak van expertise iets betekenen voor uw organisatie?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Maak een afspraak