Doorgedreven filosofie

Ons kantoor heeft zich hoofdzakelijk gespecialiseerd in zowel minnelijke als juridische Incasso, zowel op nationaal als internationaal vlak, met vooral de nadruk op snelheid en efficiëntie, doch met respect voor de waarden en normen van onze cliënten en van de debiteuren.

Transparantie aangaande ereloonafspraken dragen wij zeer hoog in het vaandel, in die zin dat wij in eerste instantie er steeds naar streven om onze erelonen integraal bij uw debiteur te verhalen, zodat uw tussenkomst voor onze inspanningen nihil blijft en u een integrale recuperatie, zonder kost, kan bekomen.

Na ontvangst van een dossier (facturen, algemene voorwaarden, bestelbons- en of contracten en reeds verzonden aanmaningen), wordt er bij ons steeds onmiddellijk een elektronisch dossier en fysiek dossier aangemaakt.

Er vertrekt steeds dezelfde dag reeds een eerste ingebrekestelling of een ontwerp-dagvaarding, dan wel een IOS opdracht (naargelang het verzoek van de cliënte), naar ons gerechtsdeurwaarderkantoor waarmee we samenwerken (of een gerechtsdeurwaarder naar eigen keuze), met de instructie om ten laatste de dag nadien over te gaan tot dagvaarding of betekening van een IOS-opdracht. Er zal geen dag verloren gaan.

Indien u wenst dat er niet onmiddellijk wordt aangemaand of wordt gedagvaard, beschikken wij ook over opgeleid personeel dat op zeer professionele wijze de debiteur zal benaderen en op minnelijke wijze zal trachten om de zaak te regelen. In bepaalde sectoren helpt soms de zachtere aanpak.

Dagvaarden

Indien er wordt verkozen om te dagvaarden, dan wordt van de klant enkel verzocht om de dagvaardingskosten zelf te pre financieren. U zal hiervoor een factuur ontvangen van het
gerechtsdeurwaarderskantoor.

Er zal steeds getracht worden om de zaak op de inleidingzitting te behandelen. Wij verzetten ons in de mate van het mogelijke steeds tegen lange afbetalingstermijnen, behoudens andere instructies van de klant.

Zodra het vonnis in ons bezit is, wordt er onmiddellijk instructie gegeven aan de gerechtsdeurwaarder om over te gaan tot betekening en uitvoering van het vonnis. Hier zal ook geen dag verloren gaan.

Wij houden U steeds stipt en per e-mail op de hoogte van elke stap die wordt genomen door de gerechtsdeurwaarder in het kader van de uitvoering.

Laat ons samenwerken

Kunnen wij op vlak van expertise iets betekenen voor uw organisatie?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Maak een afspraak